• Resultaat
  • Expertises
  • Diensten
  • De basis

Missie

Wij helpen pensioeninstellingen bij het creëren en realiseren van nieuwe kansen. We zijn de experts in pensioenuitvoering op het gebied van markt, product en organisatie. Samen bouwen en onze omgeving succesvol maken is wat ons drijft.

De basis

BoH Consult biedt parate pensioenkennis, diepgaand en actueel. Wij kennen de pensioenmarkt en volgen de ontwikkelingen op de voet.

In veel gevallen hebben wij op uw stoel gezeten. Als programma- of lijnmanager, in de directie of als bestuurder. We weten wat het is om verantwoordelijk te zijn voor een organisatie, keten of afdeling.

Wij willen de beste zijn in ons vakgebied, nauwe banden hebben met onze opdrachtgevers en verbinding leggen tussen mensen en technieken, tussen doelstellingen en realisaties.

Diensten

Vanuit onze basis leveren wij advies, maken wij ontwerpen en/of dragen wij zorg voor feitelijke realisaties.

afbeelding-diensten

Expertises

Onze expertise gebieden zijn marktanalyse, productcreatie en de vertaling hiervan naar en binnen organisaties. Over de keten van klantbehoefte naar klantbediening en vanuit het operationele en systeemtechnische domein.

Resultaat

BoH Consult creëert nieuwe waarden. In de vorm van klantgerichte, rendabele en bestuurbare producten en operaties.

Marktinzicht

Weten hoe de pensioenmarkt eruitziet. Hoe de markt verandert. En begrijpen wat dit betekent voor uw organisatie. Wij analyseren de markt doorlopend en geven inzicht in segmenten, kenmerken, omvangen en trends binnen het speelveld van de 2e, 3e en 4e pijler oudedagsvoorziening.

Productontwikkeling

Aansluiten bij klantbehoeften. Aansluiten bij trends. Vooruitlopen of volgen. BoH ontwikkelt samen met klanten producten en proposities voor individueel en collectief pensioen. Onderscheidend op de beleving, de klantreis, en de push-pull interactie tussen productaanbieders, pensioenadviseurs, werkgevers en/of individuen.

Organisatie inrichting

Onze focus ligt op het (her)inrichten van operating models, processen en AO/IB’s. Maar ook op governance, niet-financieel risicomanagement en compliance. Onze expertises komen samen in vraagstukken als greenfields, fusies en uitbestedingen. Wij richten organisaties wendbaar, bestuurbaar, klantgericht en kostenefficiënt in.

Operationeel management

Hoe richt je je operationeel management in? Waar stuur je op. Hoe is je regelkring en stuur- & controle-informatie georganiseerd? Wij helpen operationeel managers bij de inrichting van hun functie.